Comitete tehnice PIARC 2024 – 2027

TS 1 - ROAD ADMINISTRATIONADMINISTRAREA DRUMURILOR

1.1

Performance of transport administrations / Performanţa administraţiilor de transport

Petcovici Alexandru – membru corespondent

1.2

Contribution of roads to economic and social development / Contribuţia drumurilor la dezvoltarea economică şi socială

Braşai Octavian (Filiala Transilvania) – membru corespondent

Pelin Denyssa Ioana (C.N.A.I.R.) – membru

Amarazeanu Cristina (C.N.A.I.R.) - membru

1.3

Finance and procurement / Finanţe şi achiziţii

Ciocan Remus (Univ. Tehnică Cluj-Napoca) – membru

1.4

Planning the resilience of road networks – Climate change and other hazards / Planificarea rezilienţei reţelelor rutiere - Schimbările climatice şi alte pericole

1.5

Disaster management / Gestionarea dezastrelor

 

TF 1.1

HDM-4 / Programul HDM-4 – Amânat

Hoda Gavril (Univ. Tehnică Cluj-Napoca) – membru corespondent

TS 2 - MOBILITY / MOBILITATE

2.1

Roads for accesibility and mobility in urban and periurban areas / Drumuri pentru accesibilitate şi mobilitate în zonele urbane şi periurbane

Ciont Nicolae (Univ. Tehnică Cluj-Napoca) – membru

Florescu Mihai – Primăria mun. Timișoara

2.2

Roads for equity, accesibility and mobility in rural and interurban areas / Drumuri pentru echitate, accesibilitate și mobilitate în zonele rurale și interurbane

Marc Paul (Univ. Politehnica Timişoara) – membru

Lucaci Gheorghe – membru corespondent

2.3

Freight / Mărfuri

2.4

Road network operations and ITS for sustainability / Exploatarea reţelei rutiere şi ITS pentru durabilitate

2.5

Road infrastructure for connected and automated mobility / Infrastructură rutieră pentru mobilitate conectată și automatizată

TS 3 - SAFETY AND SUSTAINABILITY / SIGURANŢA RUTIERĂ ŞI DURABILITATE

3.1

Road safety / Siguranţa rutieră

Pavăl Flavius (C.N.A.I.R.) – membru

3.2

Winter service / Exploatarea pe timp de iarnă

3.3

Asset management / Gestionarea patrimoniului

3.4

Environmental sustainability in road infrastructure and transport / Durabilitatea mediului în infrastructură şi transportul rutier

Buzatu Laurenţiu (STRABAG) – membru

Tatu Catalin (C.N.A.I.R.) – membru

3.5

Road infrastructure for road transport decarbonization / Infrastructura rutieră pentru decarbonizarea transportului rutier

TS 4 - RESILIENT INFRASTRUCTURE / INFRASTRUCTURA REZILIENTĂ

4.1

Pavements / Structuri rutiere

Bratu Alexandru (D.R.D.P. Braşov) – membru

Forton Andrei (Univ. Politehnica Timişoara) – membru

Ştirb Adelin (Univ. Politehnica Timişoara) – tânăr profesionist

4.2

Bridges / Poduri

Petzek Edward (Univ. Politehnica Timișoara) – membru

Predescu Mihai – Integrated Road Solutions – membru

Scutaru Maria (Univ. Tehnică Iaşi) – tânăr profesionist

4.3

Earthworks / Terasamente

Moldovan Dorin Vasile (Univ. Tehnică Cluj-Napoca) – membru corespondent

4.4

Tunnels / Tuneluri

Ciotlăuş Mădălina (Univ. Tehnică Cluj-Napoca) – membru corespondent

Zaharia Bogdan (C.N.A.I.R.) – membru

4.5

Decarbonization of road construction and road maintenance / Decarbonizarea construcțiilor de drumuri și întreținere a drumurilor

TF 4.1

Road design standards / Standarde de proiectare a drumurilor

Clitan Andrei (Univ. Tehnică Cluj-Napoca) – membru

Pop Mariana (AKTOR România) – membru corespondent

Andrei Cristian (C.N.A.I.R.) – membru

CTERM

Terminology / Terminologie

Nicoară Ariadna (Fac. de Construcţii Timişoara) – membru