Program de activități

PROGRAMUL DE ACTIVITATE al Asociaţiei Profesionale de Drumuri şi Poduri din România
pe anul 2022

Cap. A. Activităţi organizatorice

1. Atragerea de noi membri individuali şi colectivi în cadrul filialelor, atât din ţară cât şi din străinătate, păstrând criteriul de calitate profesională.
Termen: permanent

2. Atragerea de noi membri individuali şi colectivi pentru a se înscrie în Asociaţia Mondială de Drumuri (AIPCR).
Termen: permanent

3. Revizuirea Statutului şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare A.P.D.P.
Termen: trim. IV 2022

4. Organizarea celui de-al XVI-lea Congres Naţional de Drumuri şi Poduri, Timişoara, 21-24 septembrie 2022.
Termen: trim. III 2022

5. Extinderea formei de pregătire continuă.
Termen: permanent

Cap. B. Activităţi tehnice şi ştiinţifice

ManifestăriLoc de desfășurareTermen
Luna iunie 2022
1. Organizarea unei vizite tehnice la şantierul de construcţie al podului suspendat peste Dunăre din zona Brăilei

Brăila – Filiala Bacău,
Braşov, Moldova, Oltenia
Nivel teritorial

iunie
2022
Luna septembrie 2022
1. Organizarea celui de-al XVI-lea Congres Naţional de Drumuri şi Poduri

Timişoara – A.P.D.P. Central şi
Filiala Banat
Nivel internaţional

21-24
septembrie
2022
Luna decembrie 2022
1. Organizarea unei mese rotunde pe tema caracteristicilor, proiectării și punerii în operă a mixturilor asfaltice

Timişoara – Filiala Banat
Nivel teritorial

decembrie
2022

Cap. C. Activitatea publicistică şi documentare

1. Editarea lunară a revistei Drumuri – Poduri de către A.P.D.P.
 
2. Accesul tuturor membrilor la consultarea revistelor de specialitate din străinătate, deţinute de A.P.D.P. (Routes-Roads, World Highways, Revue Generale, Route Actualite, Bridge, Transportation Research Record).

Cap. D. Activităţi economice

1. Urmărirea de către toate filialele a încasării cotizaţiilor, sursă financiară importantă pentru activitatea asociaţiei.
Termen: lunar
 
2. Verificarea activităţii economico – financiare la toate filialele A.P.D.P.
Termen: trim. IV 2022

Cap. E. Activităţi sociale

1. Organizarea de vizite tehnice şi excursii de către filialele cu centre universitare pentru membri şi studenţi.
Termen: trim. III-IV 2022
 
2. Organizarea de activităţi sportive în cadrul filialelor şi a unor concursuri pe ţară (şah, fotbal, tenis de masă etc.) în cadrul Filialei Suceava - Ştefan cel Mare.
Termen: trim. III 2022
 
3. Sărbătorirea Zilei Drumarului la toate filialele, în 5 august 2022.