Program de activități

PROGRAMUL DE ACTIVITATE al Asociaţiei Profesionale de Drumuri şi Poduri din România
pe anul 2019

Cap. A. Activităţi organizatorice

1. Atragerea de noi membri individuali şi colectivi în cadrul filialelor, atât din ţară cât şi din străinătate, păstrând criteriul de calitate profesională.
Termen: permanent

2. Atragerea de noi membri individuali şi colectivi pentru a se înscrie în Asociaţia Mondială de Drumuri (AIPCR).
Termen: permanent

3. Implicarea asociaţiei în activităţile legale pentru realizarea unui sistem de certificare şi de calificare a societăților din construcţii.
Termen: permanent

4. Extinderea formei de pregătire continuă.
Termen: permanent

Cap. B. Activităţi tehnice şi ştiinţifice

ManifestăriLoc de desfășurareTermen
Luna aprilie 2019
1. Masă rotundă cu tema "Legislaţie, întocmire documentaţii tehnice de execuţie, achiziţie lucrări şi probleme tehnice"Cluj-Napoca
Filiala Transilvania
Nivel teritorial
aprilie
2019
Luna mai 2019
1. Simpozion național ”Materiale și Tehnologii noi în Construcția și Întreținerea Drumurilor și Podurilor”, ediția a XII-aCluj-Napoca
Filiala Transilvania
Nivel teritorial
mai
2019
Luna iunie 2019
1. Sesiunile Ştiinţifice studenţeşti "Ingineria Infrastructurii Transporturilor" şi "Poduri şi Tuneluri"Bucureşti
Filiala Bucureşti
Nivel teritorial
iunie
2019
Luna august 2019  
1. Vizită tehnică privind execuția unui sector experimental de reciclare la rece în regie proprieBraşov
Filiala Braşov
Nivel teritorial
august
2019
Luna septembrie 2019
1. Vizită tehnică de prezentare a metodelor moderne de consolidare pentru pasajul Calea Făgăraşului din municipiul BraşovBraşov
Filiala Braşov
Nivel teritorial
septembrie
2019
Luna octombrie 2019  
1. Organizarea, în colaborare cu Facultatea de Construcţii Timişoara şi a Conferinţei cu tema „Managementul traficului şi mobilitatea”Timişoara
Filiala Banat
Nivel teritorial
octombrie
2019
Luna noiembrie 2019
1. Simpozionul cu tema "Siguranţa circulaţiei în actualitate. Participăm la trafic, suntem responsabili", ediţia a IX-aCluj-Napoca
Filiala Transilvania
Nivel naţional
noiembrie
2019

Cap. C. Activitatea publicistică şi documentare

1. Sprijin din partea filialelor A.P.D.P. a apariţiei revistei Drumuri – Poduri prin: publicarea de articole de specialitate, promovarea revistei la evenimentele tehnice la care participă membrii A.P.D.P., încurajarea membrilor asociației pentru realizarea abonamentelor individuale. Înființarea unei comisii editoriale care să ofere consultanţă asupra aspectelor tehnice  prezentate în revistă.

 
2. Susținerea membrilor pentru documentare profesională şi consultare a revistelor de specialitate din străinătate, la care A.P.D.P. este abonată (Routes-Roads, World Highways, Revue Generale, Route Actualite, Bridge, Transportation Research Record).

Cap. D. Activităţi economice

1. Urmărirea de către toate filialele a încasării cotizaţiilor, sursă financiară importantă pentru activitatea asociaţiei.
Termen: lunar

2. Verificarea activităţii economico – financiare la toate filialele A.P.D.P.
Termen: sem. II 2019

Cap. E. Activităţi sociale

1. Organizarea de vizite tehnice şi excursii de către filialele cu centre universitare pentru membri şi studenţi.
Termen: trim. III 2019

2. Organizarea de activităţi sportive în cadrul filialelor şi a unor concursuri pe ţară (şah, fotbal, tenis de masă etc.) în cadrul Filialei Dobrogea şi Filialei Suceava.
Termen: trim. II si III 2019

3. Sărbătorirea Zilei Drumarului la toate filialele, în 5 august 2019.