Program de activități

PROGRAMUL DE ACTIVITATE al Asociaţiei Profesionale de Drumuri şi Poduri din România
pe anul 2021

Cap. A. Activităţi organizatorice

1. Atragerea de noi membri individuali şi colectivi în cadrul filialelor, atât din ţară cât şi din străinătate, păstrând criteriul de calitate profesională.
Termen: permanent

2. Atragerea de noi membri individuali şi colectivi pentru a se înscrie în Asociaţia Mondială de Drumuri (AIPCR).
Termen: permanent

3. Revizuirea Statutului şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare A.P.D.P.
Termen: trim. IV 2021

4. Organizarea celui de-al XVI-lea Congres Naţional de Drumuri şi Poduri, Timişoara, 21-24 septembrie 2022.
Termen: trim. IV 2021

5. Extinderea formei de pregătire continuă.
Termen: permanent

Cap. B. Activităţi tehnice şi ştiinţifice

ManifestăriLoc de desfășurareTermen
Luna septembrie 2021
1. Organizarea unei Adunări Generale extraordinare A.P.D.P. pentru alegerea Consiliului Naţional şi a Biroului PermanentBucureşti
A.P.D.P. Central
Nivel naţional
septembrie
2021
Luna octombrie 2021
1. Organizarea şedinței de lucru a Comitetului Tehnic 3.4 al PIARC; Seminar internațional "Environmental Sustainability of Road Transport: Air, Pollution, Noise and Relationship with Energy Transition and Climate Change"Cluj-Napoca
Filiala Transilvania
Nivel internaţional
18-22
octombrie
2021

Cap. C. Activitatea publicistică şi documentare

1. Editarea lunară a revistei Drumuri – Poduri de către A.P.D.P.
 
2. Accesul tuturor membrilor la consultarea revistelor de specialitate din străinătate, deţinute de A.P.D.P. (Routes-Roads, World Highways, Revue Generale, Route Actualite, Bridge, Transportation Research Record).

Cap. D. Activităţi economice

1. Urmărirea de către toate filialele a încasării cotizaţiilor, sursă financiară importantă pentru activitatea asociaţiei.
Termen: lunar
 
2. Verificarea activităţii economico – financiare la toate filialele A.P.D.P.
Termen: sem. II 2021

Cap. E. Activităţi sociale

1. Organizarea de vizite tehnice şi excursii de către filialele cu centre universitare pentru membri şi studenţi.
Termen: trim. III-IV 2021
 
2. Organizarea de activităţi sportive în cadrul filialelor şi a unor concursuri pe ţară (şah, fotbal, tenis de masă etc.) în cadrul Filialei Suceava - Ştefan cel Mare.
Termen: trim. III 2021
 
3. Sărbătorirea Zilei Drumarului la toate filialele, în 5 august 2021.